• Nederlands
  • English

Emma Bloeddrukcoach

Inzicht in de bloeddruk van uw patiënten

Emma Bloeddrukcoach voor zorgverleners

Met Emma Bloeddrukcoach heeft u een beter inzicht in de bloeddrukgegevens van uw patiënten. De patiënt meet thuis met een gevalideerde Microlife bloeddrukmeter zijn/haar bloeddruk en krijgt hierbij ondersteuning vanuit de Emma-app om op een correcte wijze te meten. Vervolgens worden deze bloeddrukmetingen doorgestuurd naar het beveiligde online Emma platform waar deze voor u als zorgverlener inzichtelijk zijn op het Emma webdashboard.  Hier kunt u ook een PDF-weekrapport aanmaken dat u kunt exporteren voor opname in uw HIS/KIS/ZIS. De resultaten kunnen gebruikt worden om hypertensie te diagnosticeren, medicatie op afstand (d.m.v. een e-consult) aan te passen of tijdens het volgende consult besproken worden. Het is in Emma Bloeddrukcoach ook mogelijk om een geprotocolleerde weekmeting te laten doen volgens de richtlijnen van de ESH, voor een nog accurater en betrouwbaarder beeld van de bloeddruk.

Emma Bloeddrukcoach heeft de volgende voordelen:

Meerdere metingen verspreid over meerdere dagen geven een betrouwbaarder beeld van de bloeddruk. Doordat de patiënt rustig thuis in de eigen omgeving meet is er ook geen “witte jassen”-effect.


De patiënt kan een geprotocolleerde weekmeting uit voeren volgens de richtlijnen van de ESH. Deze functie is in samenwerking met het UMC Utrecht verder ontwikkeld. Een geprotocolleerde weekmeting is een thuismeting die dankzij de richtlijnen van de ESH net zo correct uitgevoerd wordt als een bloeddrukmeting op de praktijk.


Thuismeting bevordert zelfmanagement: de patiënt kan de regie over de eigen ziekte nemen. Dit heeft een gunstig effect op de therapietrouw.

Emma Bloeddrukcoach helpt om atriumfibrilleren sneller te herkennen.


Emma Bloeddrukcoach herinnert de patiënt eraan dat het tijd is om een bloeddrukmeting te doen, en geeft duidelijke uitleg en aanwijzingen om de metingen correct uit te voeren. Op deze manier vergeet de patiënt de tijden van zijn/haar bloeddrukmetingen minder snel en wordt de meting correct uitgevoerd.


De patiënt meet thuis op een betrouwbare manier de bloeddruk. De arts kan voor het consult deze metingen al inzien, waardoor het consult optimaal kan worden benut om de resultaten en/of eventuele behandelopties te bespreken.

 

bpm

De geprotocolleerde weekmeting

Medicine Men heeft in samenwerking met de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het UMC Utrecht de geprotocolleerde weekmeting ontwikkeld volgens ESH-, AHA- en NHG-richtlijnen.

De patiënt ontvangt van u een Microlife BP A6 BT bloeddrukmeter of krijgt deze thuis gestuurd. Hij/zij installeert de Emma app op zijn/haar smartphone. De patiënt kan nu beginnen met het uitvoeren van een geprotocolleerde weekmeting en doet zo thuis een betrouwbare bloeddrukmeting.

Meer info

Atriumfibrilleren

Emma Bloeddrukcoach maakt enkel gebruik van Microlife bloeddrukmonitoren die zijn uitgerust met de AFIB-technologie. Door deze techniek wordt er automatisch bij iedere bloeddrukmeting gescreent op atriumfibrilleren.

Door de AFIB-technologie toe te passen in thuismetingen wordt er gedurende langere tijd gescreent op atriumfibrilleren, dit verhoogt de kans om (paroxysmaal) atriumfibrilleren op te sporen en maakt het gericht toepassen van ECG-diagnostiek mogelijk.

Meer info

emma60
17328-a-doctor-and-couple-talking-or

Community

Patiënten staan in contact of zijn verbonden met hun huisarts, internist, cardioloog, fysiotherapeut, diëtiste, de thuiszorg,  en hun buddy. Deze kunnen meekijken en signalen ontvangen wanneer hulp of ondersteuning nodig is. Emma is een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waarin patiënten regie kunnen voeren over wie mee kijkt.

Meer info

zorgverlener Dashboard

U bent toegevoegd aan de Community van uw patiënt. Nu kunt u zijn/haar voortgang te allen tijden bekijken via uw persoonlijke zorgverlener dashboard. Alle informatie over uw patiënt is op één plaats te vinden. U kunt de voortgang van uw patiënt onder andere zien in grafieken, tabellen en pdf-rapporten. U kunt ook gemakkelijk met uw patiënt communiceren en het is mogelijk om automatische signalen van Emma te ontvangen wanneer het minder goed met uw patiënt gaat.

Meer info

berichtencentrum2
available_in_emma1

Wat kunt u doen met Emma?

Medicine Men biedt artsen, apothekers en onderzoekers die aangesloten zijn de mogelijkheid om op ieder moment via een eigen web-dashboard inzicht te krijgen in onder andere de therapietrouw, de fysieke activiteit, de bloeddruk-, gewicht- en SPO2-metingen en het COPD symptoom verloop van hun patiënten. Ook kunt u het verloop van beantwoordde vragenlijsten en PROMs (Patient Reported Outcome Measures) bijhouden. In samenspraak met de patiënt kan de zorgverlener waarschuwingen instellen die ontvangen worden in risicovolle situaties zoals overschrijding van bepaalde waarden.

Meer info

meer weten over Emma Bloeddrukcoach? neem gerust contact met ons op.

Vul de code in: captcha

© 2013-2018, Medicine Men   |   Privacy Statement   |   Gebruiksvoorwaarden
website: sbddesign.nl