• Nederlands
  • English

EmmaCOPD

Activiteitencoach bij COPD patiënten | het Bravis ziekenhuis

Activiteitencoach bij COPD patiënten thuis

Medicine Men werkt in het kader van het EU-project CrossCare aan EmmaCOPD. Patiënten met ernstige COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch obstructieve longziekte) worden vaak meerdere malen per jaar in het ziekenhuis opgenomen. Om het aantal longaanvallen met 25% te verminderen, is het project EmmaCOPD opgezet.  Wij willen deze reductie bereiken met de combinatie van zelfmanagement met hulp van Emma, ondersteuning door de mantelzorger en telemonitoring vanuit het ziekenhuis en de fysiotherapeut.  Door een vroege herkenning van de aanvalssymptomen in de thuissituatie, en de inzet van een bewegingsstimuleringsprogramma, komt de patiënt in een betere conditie. Hierdoor neemt de kans op een longaanval af.

Flag_of_the_European_Union
Interreg_fc
copd-ui1

Projectdetails

Projectnaam: EmmaCOPD
Partners: Bravis ziekenhuis, TBW ThuiszorgWestBrabant, Long Alliantie Nederland, CrossCare, Interreg Vlaanderen-Nederland, Care Innovation Centre West Brabant, zorggroep West-Brabant, LUMC, Groenhuysen, stichting tante Louise-Vivensis, Innovage.be
Type patiënten: Patiënten met ernstige COPD
Periode: november 2016 - december 2017

Projectbeschrijving

Diverse zorgverleners uit West-Brabant werken in WestWest samen aan een zorgpad voor COPD-patiënten. Het doel is om hen na een aanval van ernstige benauwdheid, beter op elkaar afgestemde zorg te leveren. Samen met Long Alliantie Nederland wordt een landelijke zorgprogramma uitgetest. Dit zorgpad COPD zal in 2018 leiden tot een nieuwe zorgstandaard voor het hele land.

EmmaCOPD is een unieke innovatie. Binnen het project worden de volgende onderdelen ontwikkelt:

  • het aanstaande Nederlandse landelijke zorgpad COPD longaanval (een procesbeschrijving hoe COPD patiënten na een longaanval optimaal behandeld kunnen worden);
  • de ziektelastmeter (een nieuw meetinstrument, mede ontwikkeld door onderzoekers van het Maastricht UMC+ om een meer individueel zorgplan te kunnen bepalen);
  • EmmaCOPD (een voor COPD aangepaste versie van het Medicine Men eHealth platform Emma, waarbinnen patiënten zelf hun eigen zelfmanagement ondersteuning community van mantelzorgers en zorgverleners om zich heen verzamelen).

 

EmmaCOPD is een initiatief van de longartsen van het Bravis ziekenhuis. Het platform wordt ontwikkeld in samenwerking met Medicine Men, de WestWest zorgpartners en Long Alliantie Nederland. Voor de uitvoering van het project werkt Medicine Men samen met de proeftuinen Care Innovation Centre West Brabant in Roosendaal en InnovAGE in Leuven. Beide proeftuinen hebben co-creatie sessies met patiënten en zorgverleners gecoördineerd en zijn samen met het bedrijf het optimale business model aan het ontwikkelen.

Een aantal patiënten maakt gebruik van Emma. Zij hebben een smartwatch gekregen welke in verbinding staat met de mantelzorger van de patiënt, de fysiotherapeut en de afdeling longverpleegkunde van het Bravis ziekenhuis.

De patiënt ziet op zijn smartwatch of hij gedurende de dag de afgesproken bewegingsdoelen haalt. Deze zijn op afstand door de fysiotherapeut in Emma op verzoek aan te passen. Lukt het niet om voldoende te bewegen, dan waarschuwt Emma de mantelzorger en waar nodig de afdeling longverpleegkunde van het ziekenhuis. Zo kan proactief worden ingegrepen, nog voordat er een longaanval plaatsvindt. Dit levert de patiënt naast een betere conditie meer kwaliteit van leven op.

Het project wordt via het kaderproject CrossCare gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer informatie over de actuele resultaten vind u op de website van CrossCare: www.crosscare.eu.

Het emma platform ook in uw project of onderzoek?
Laat het ons weten, wij denken graag met u mee!

Vul de code in: captcha

© 2013-2019, Medicine Men   |   Privacy Statement   |   Gebruiksvoorwaarden
website: sbddesign.nl