• Nederlands
  • English

Positieve Gezondheids Beleving (PGB)

Therapietrouw en beweging bij ouderen

Therapietrouw en beweging bij ouderen

Emma wordt rond Rotterdam bij zelfstandig wonende ouderen ingezet om samen meer inzicht in gedrag en gewoontes te krijgen door gebruik van de informatie die wordt geregistreerd via een smartwatch. In het Positieve Gezondheids Beleving(PGB) project worden verschillende Emma functionaliteiten ingezet, waaronder medicatieherinneringen, waterinnameherinneringen, gewichtsmetingen, bloeddrukmetingen, gevalideerde vragenlijsten en een bewegingapp.

17069-a-woman-and-older-man-sitting-at-a-table-pv

Projectdetails

Projectnaam: Positieve Gezondheids Beleving (PGB)
Partners: Wilskracht Werkt, Hogeschool Rotterdam
Type gebruiker: Ouderen die meer willen bewegen
Periode: 2017 - 2018

 

 

 

 

Projectbeschrijving

Medicine Men heeft een digitaal platform (“Emma”) ontwikkeld waarmee de gebruiker zelf zijn gezondheid kan managen, ondersteund door verwanten en zorgprofessionals.

Stichting Wilskracht Werkt ondersteunt met haar vrijwilligers kwetsbare personen in en rondom Rotterdam. Het project bestaat uit 500+ zelfstandig wonende ouderen in de gebieden Overschie, Oude Noorden, Blijdorp, Schiebroek, Charlois en Hillegersberg. De Buurtbuddies van Wilskracht Werkt zijn actieve vrijwilligers die aan ouderen gekoppeld zijn. Buurtbuddies zijn een paar uur per week beschikbaar voor een oudere als een informele hulpbron, om praktische zaken (boodschappen, familiebezoek, de post doornemen etc.) ook frequent te blijven doen.

Meerdere studenten uit verschillende studies op de Hogeschool Rotterdam zullen ondersteuning bieden tijdens de uitvoering van het project. De studenten helpen bij werving voor het project, inclusie en cliënt/vrijwilliger ondersteuning.

De ouderen maken gebruik van een app op hun mobiele telefoon en dragen een smartwatch. Hierop kunnen zij alarmen, berichten en vragen ontvangen. Afhankelijk van het type horloge wordt ook de beweegdata bijgehouden. In het PGB project worden verschillende Emma functionaliteiten ingezet, waaronder medicatieherinneringen, waterinnameherinneringen, gewichtsmetingen, bloeddrukmetingen, erkende vragenlijsten en een bewegingapp. Ouderen bepalen zelf en ook met elkaar welke doelen zij zich stellen, bijvoorbeeld elke dag een uur (samen) wandelen. Dit zijn doelen met een frequentie, een cue en feedback en een resultaat op termijn.

Het resultaat dat nagestreefd wordt is dat 500+ ouderen meedoen in het project om te werken aan een positieve gezondheid en om ouderen met gebruik van deze technologie in staat te stellen langer zelfstandig thuis te wonen. Ook wordt er ervaring opgedaan met de rol van de vrijwilliger wanneer deze de cliënt gedeeltelijk op
afstand kan monitoren

 

Het emma platform ook in uw project of onderzoek?
Laat het ons weten, wij denken graag met u mee!

Vul de code in: captcha

© 2013-2019, Medicine Men   |   Privacy Statement   |   Gebruiksvoorwaarden
website: sbddesign.nl