• Nederlands
  • English

Wat kunt u doen met Emma?

Wat kunt u doen met Emma?

Medicine Men biedt artsen, apothekers en onderzoekers die aangesloten zijn de mogelijkheid om op ieder moment via een eigen web-dashboard inzicht te krijgen in onder andere de therapietrouw, de bloeddruk- en gewichtmetingen en het COPD symptoom verloop van hun patiënten. In samenspraak met de patiënt kan de zorgverlener waarschuwingen instellen die ontvangen worden in risicovolle situaties zoals overschrijding van bepaalde waarden.

Emma Medicatie

Emma Medicatie ondersteunt medicatiegebruikers (mensen met een chronische ziekte of die een belangrijke kuur moeten volgen) om hun medicatie tijdig in te nemen. De gebruiker wordt gewaarschuwd door smartwatch of smartphone dat het inname- of injectietijdstip is aangebroken.

Emma Medicatie is in eerste instantie voor mensen die extra ondersteuning en monitoring kunnen gebruiken bij het volgen van de voorgeschreven therapie. In tweede instantie is Emma Medicatie voor alle mensen die een rol spelen bij deze extra ondersteuning. Hierbij moet worden gedacht aan mantelzorgers en professionele zorgverleners. Emma Medicatie is in staat mantelzorgers tijdig informatie te geven en helpt hen hun naasten beter bij te staan. 

androidapk-highres

Daarnaast biedt Emma Medicatie professionele zorgverleners de mogelijkheid om op ieder moment via een eigen webdashboard inzicht te krijgen in de therapietrouw en metingen van hun patiënten. Voor deze groep is speciaal de mogelijkheid geschapen om alleen waarschuwingen te krijgen bij vooraf ingestelde events of reeksen van events.

activitycoach

Emma activiteitencoach

Bij gebruik van de Emma Activiteitencoach dragen patienten een smartwatch, waarmee zij hun bewegingsactiviteit en slaappatroon kunnen inzien. Gedurende de eerste twee weken dat het horloge wordt gedragen gaat het alleen nog maar om een registratie van de fysieke activiteit en vindt er nog geen interventie plaats.

Nadat de “baseline” voor de patiënt bepaald is wordt door de zorgprofessional samen met de patiënt een plan van aanpak opgesteld en het bijbehorende eerste stappendoel ingesteld. De patiënt kan vanaf nu op de smartwatch zien of hij/zij goed op weg is om het ingestelde stappendoel te behalen of dat er die dag nog wat meer lichaamsbeweging nodig is om het doel te halen. 

Een groot deel van de tijd zal de patiënt zelf instaat zijn om voldoende te bewegen, echter wanneer dit een periode minder gaat is het fijn als er steun kan komen vanuit de persoonlijke community. In eerste instantie wordt de mantelzorger/buddy (vaak de partner of familielid) ingeschakeld om de patiënt te ondersteunen. Alleen wanneer hierdoor geen oplossing plaatsvindt wordt de zorgverlener gewaarschuwd zodat deze contact kan opnemen met de patiënt om de waarschijnlijk meer structureel onderliggende oorzaak te kunnen bespreken.

Berichten, community signalen en vragen(lijsten)

U kunt berichten naar uw patiënten en naar andere zorgverleners sturen via het berichtencentrum. Op deze manier blijft u gemakkelijk en op één vaste plaats in contact met uw patiënten en kunt u ook zien of andere zorgverleners contact hebben gehad met de patiënt.

U kunt signalen instellen voor de patiënt. Denkt u hier bijvoorbeeld aan wanneer de patiënt te weinig beweegt, zijn/haar medicatie niet goed inneemt of een te hoge bloeddruk heeft. Emma kan u automatisch signalen sturen wanneer het iets minder goed met uw patiënt gaat.

berichtencentrum2

U kunt binnen Emma gevalideerde vragen(lijsten) sturen naar uw patiënten. U kunt elke vragenlijst die u maar wilt gemakkelijk aanbieden via Emma. Momenteel biedt Emma onder andere de CCQ vragenlijst, de ziektelastmeter en de dagelijkse vraag van het longaanvalactieplan aan.  De vragen(lijsten) kunnen handmatig verstuurd worden of dagelijks, wekelijks of maandelijks ingeroosterd worden. De antwoorden worden opgeslagen binnen Emma en kunnen worden weergegeven in een tabel en in een grafiek.  U kunt gemakkelijk de voortgang van uw patiënt en de PROMs (Patient Reported Outcome Measures) bijhouden door zijn/haar antwoorden chronologisch te bekijken in de grafiek. In een oogopslag kunt u zien of de situatie van uw patiënt is veranderd.

 

emma60

EmmaHBPM

Met EmmaHBPM heeft u een beter inzicht in de bloeddrukgegevens van uw patiënten. De patiënt meet thuis met een gevalideerde Microlife bloeddrukmeter zijn/haar bloeddruk en krijgt hierbij ondersteuning vanuit de Emma-app om op een correcte wijze te meten. Vervolgens worden deze bloeddrukmetingen doorgestuurd naar het beveiligde online Emma platform waar deze voor u als zorgverlener inzichtelijk zijn op het Emma webdashboard.  Hier kunt u ook een PDF-weekrapport aanmaken dat u kunt exporteren voor opname in uw HIS/KIS/ZIS. De resultaten kunnen gebruikt worden om hypertensie te diagnosticeren, medicatie op afstand (d.m.v. een e-consult) aan te passen of tijdens het volgende consult besproken worden.

Medicine Men heeft in samenwerking met de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het UMC Utrecht de geprotocolleerde weekmeting ontwikkeld volgens ESH-, AHA- en NHG-richtlijnen. EmmaHBPM maakt enkel gebruik van Microlife bloeddrukmonitoren die zijn uitgerust met de AFIB-technologie. Door deze techniek wordt er automatisch bij iedere bloeddrukmeting gescreent op atriumfibrilleren.

Digilap

Het longaanval actieplan is het persoonlijke actieplan van uw patiënt met COPD. U vult samen met de patiënt in welke acties (zoals het innemen van medicijnen) hij kan ondernemen bij een verergering van klachten die kunnen leiden tot een longaanval (exacerbatie). Het helpt hem bij zelfmanagement, waardoor hij meer de regie over de eigen ziekte kan nemen.

Het Longfonds en de Longalliantie Nederland moedigen het gebruik door patiënten van het longaanval actieplan COPD aan. Dit door Dr. Jaap Trappenburg PhD (UMC Utrecht) ontwikkelde papieren hulpmiddel helpt patiënten om eerder een longaanval te herkennen. Eerder ingrijpen betekent meestal een ernstiger longaanval voorkomen. 

lap_image4

In EmmaCOPD is een digitale workflow (DigiLAP) opgenomen, waarbinnen de patiënt de stappen uit het longaanvalactieplan met een app doorloopt. Het DigiLAP helpt de patiënt om bewuster om te gaan met zijn/haar persoonlijke longaanval actieplan, en biedt daarbij belangrijke ondersteuning door de community. Door het registreren van de symptomen ontstaat er een duidelijker beeld voor zowel de patiënt, mantelzorgers/familieleden en zorgverleners over het verloop van de ziekte en ontstaan van (milde) exacerbaties.

gewicht

Meetapparatuur koppelen

De patiënt kan verschillende metingen doen binnen Emma. Het is mogelijk om een Withings weegschaal aan Emma te koppelen en zo automatisch gewicht metingen door te sturen. De patiënt kan persoonlijke doelen instellen om gewicht kwijt te raken of aan te komen. Het is ook mogelijk om een signalen in te stellen om de patiënt te herinneren om zijn/haar meting te doen of om een waarschuwing te sturen wanneer het gewicht boven of onder gewenste waarden is gekomen.

De patiënt kan ook zijn/haar zuurstofsaturatiemetingen, hartslag en temperatuurmetingen invoeren in Emma. Al deze meting-gegevens zijn te zien in Emma grafieken.

 

meer weten over emma? neem gerust contact met ons op.

Vul de code in: captcha


Medicine Men
Support

support@medicinemen.nl
Tel. support: 020 3373292

Openingstijden support:
ma - vr: 09:00 - 17:00


Contact

Medicine Men B.V.
Hollandse Kade 27 B
1391 JM Abcoude

Tel. kantoor: 020 3373292

Facebook
LinkedIn
Twitter

© 2013-2020, Medicine Men   |   Privacy Statement   |   Gebruiksvoorwaarden
website: sbddesign.nl